EĞİTİMLER

Ana Sayfa » EĞİTİMLER

 

ÇAĞDAŞ İLKYARDIM EĞİTİM KURUMUMUZ TARAFINDAN VERİLEN İLKYARDIM EĞİTİMLERİ,

 

1-Temel ilkyardım Eğitimi(Sağlık Bakanlığı Sertifikalı)

2-İlkyardım Güncelleme Eğitimi(Sağlık Bakanlığı Sertifikalı)

3-İlkyardım Seminer programlarımız

4-Afetlerde(Tatbikatta) ilkyardım eğitimi

5-Temel Yaşam Desteği Eğitimi

6-OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör )Eğitimi

Önemli Not:

Bütün eğitimlerimiz Çağdaş İlkyardım Eğitim Merkezinde verildiği gibi istek halinde,( Bakanlık Sertifikalı eğitimlerde,Eğitim alanı yönetmelik gereği kişi başı en az 3.5 m2 olacak genişlikte alan mevcut ise)eğitim almak isteyen firmanın kendi bünyesinde de verilebilmektedir.

 

1-Temel ilkyardım Eğitimi ; (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı)

Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitiminin Amacı:

Herhangi bir yaralı veya hastanın bulunduğu acil durum karşısında profesyonel ekipler gelene kadar,yani sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,yanlış müdahalelerden kaçınarak hasta/yaralıya hızlı,etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlı eğitimlerdir.

Eğitim Süresi:

2 Gün

16 Saat

Eğitmen başına en fazla 7 kişi,

Bir eğitim alanında en fazla 21 kişi

2-İlkyardım Güncelleme Eğitimi ; (Sağlık Bakanlığı Sertifikalı)

Süresi: 8 saat

Sertifikalı Güncelleme Eğitimi Gerekçesi ;

İlkyardım Güncelleme Eğitimi; TC Sağlık Bakanlığı onaylı “Temel İlk Yardım” sertifikalarının 3 yılda bir güncellenmesi gerekmektedir. İlkyardım Güncelleme Eğitimi; ilk yardımcıların bilgilerinin yenilendiği bir ilkyardım eğitimidir. İlkyardım eğitimi sonunda yapılan sınav sadece seviye belirler, geçme notu yoktur. İlk yardımcı kimliği ve ilkyardım eğitim sertifikaları yenilenerek; İl Sağlık Müdürlüğünün onayından geçtikten sonra yeni ilkyardım sertifikası ve ilkyardımcı kartları tekrar 3 yıllık süreli geçerlilik kazanır.

Yukarıdaki kanun maddesinde bahsedildiği üzere, TC Sağlık Bakanlığı onaylı “İLKYARDIMCI BELGESİ” olupta, geçerlik süresi 3 yıl olan bu belgenin, süresinin bitiminden sonra en geç 3 ay içinde yenilenmesi gerekmektedir.

Söz konusu ilkyardımcı belgesine sahip olupta, son geçerlik süresinin üzerinden henüz 3 ay geçmemiş olanlar, bu eğitime katılarak, GÜNCELLEME EĞİTİMİ alacaklar ve eğitim kurumunda yapılacak sınavla “İLKYARDIMCI BELGESİ” yenilenerek tekrar 3 yıl daha uzayacaktır..

Güncelleme eğitimlerimiz de ,eğitim süresi ve ücreti normal eğitim programının yarısı kadardır.

Her iki programda da işlenen konular aynı olmasına karşın, Temel İlkyardım Eğitimi’nde uygulamalara ayrılan süre daha uzundur.

3-İlkyardım Seminer programlarımız.

a-Daha önce Temel İlkyardım Eğitimi alan kurum çalışanlarına: Genelde sağlık sektörü dışından gelen çalışanlar için 6331 sayılı İSG kanunu gereği alınan eğitimin zamanla unutulması doğaldır.Çağdaş İlkyardım Eğitim Merkezi olarak eğitimler sırasında verdiğimiz bilgilerin unutulmaması için her yıl ücretsiz olarak Temel İlkyardım Eğitim Semineri gerçekleştirmekteyiz.

Eğitim süresi: 3 Saat
Katılımcı sayısı: Katılım istek doğrultusundadır
Eğitim seminerine katılan kişilere Katılımcı Belgesi düzenlenmektedir.

b- İlkyardım eğitimi almamış kurumsal firma çalışanlarının tamamına verilen : Kurumsal firmalarda temel ilkyardım eğitimi alanların haricinde ,tüm çalışanlarının ilkyardım konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla verilen seminer programıdır.

Eğitim süresi: En az 1 saat

Katılımcı sayısı :Firma isteğine bağlı

Eğitim seminerine katılan kişilere Katılımcı Belgesi düzenlenmektedir.

4-Afetlerde(Tatbikatta) ilkyardım,

Kurumda Temel İlkyardım Eğitim almış çalışanlar var ise,bu kişiler tarafından afet durumlarında karşılaşılan ilk yardım gerektiren durumlarda, afet sırasında yapılması gerekenler ile ilk yardım organizasyon ve koordinasyonun sağlanması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak,

Diğer yandan,kurumsal firmalar artık herhangi bir acil durumda Temel İlkyardım Eğitimi almış çalışanları haricindeki diğer çalışanlarını da bilinçlendirmek için gerçeğe yakın tatbikatlar düzenlemektedirler.Bu tatbikatlar sırasında hem yangın senaryoları ,hem de ilkyardım senaryoları gerçeğe yakın şekilde işlenmektedir.Bu tatbikatlarda genel ilkyardım bilgileri ile afetlerde sık karşılaşılan,kanama,kırık,çıkık,burkulma,yanık,senkop vs. gibi bilgiler yardımcı malzemeler eşliğinde uygulamalı olarak gösterilmektedir.

Eğitim süresi: En az 1 saat

Katılımcı sayısı : Bütün çalışanlar

5-Temel Yaşam Desteği Eğitimi,

Solunum ve kalp durması hallerinde sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar,herhangi bir yanlış müdahalede bulunmamak için ,hasta/yaralıya uygulanacak hızlı,etkin ve en uygun müdahalede bulunmak için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak

 

Eğitmen başına en fazla 7 kişi,

Bir eğitim alanında en fazla 21 kişi

Eğitim süresi: En az 2 saat

6-OED (Otomatik Eksternal Defibrilatör )Eğitimi,

Elektroşok cihazlarının Temel İlkyardım Eğitimi almış kişiler tarafından herhangi bir kişinin ani kalp durması veya kalp krizi geçirmesi durumunda sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar ilk müdahaleyi yapabilmesi amacıyla kullanılması için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak amaçlı eğitimlerdir.

 

Eğitmen başına en fazla 7 kişi,

Bir eğitim alanında en fazla 21 kişi

Eğitim süresi: En az 2 saat

 

 

 

03 Aralık 2014